Prezydencki projekt ustawy krajobrazowej

Prezydencki projekt ustawy krajobrazowej

15 października 2014
/ / /
Comments Closed

Prezydencki projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu ma dostosować nasze przepisy do postanowień Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, przyjętej w 2000 roku we Florencji. Po konsultacjach społecznych, w których brało udział m.in. nasze stowarzyszenie, 1 lipca 2013 r. Bronisław Komorowski skierował go do Sejmu.

Co zakłada projekt?

  • Rady gmin będą mogły same ustalać zasady i warunki umieszczania tablic, reklam, ogrodzeń i małej architektury. Jeśli to zrobią, będą mogły ustanowić opłaty od reklam na swoim terenie. Płacić je będą właściciele i użytkownicy wieczyści budynków i obiektów budowlanych, na których znajdują się reklamy. Zwolnione z opłat będą szyldy i reklamy niewidoczne z dostępnych publicznie przestrzeni oraz znajdujące się wewnątrz budynków.
  • Przynajmniej raz na 20 lat w kazde województwo będzie musiało mieć audyt krajobrazowy. Będzie on określał krajobrazy priorytetowe i sposoby ich ochrony. Przyjmowane przez sejmiki wojewódzkie urbanistyczne zasady ochrony krajobrazu określać będą: ograniczenia w zakresie lokalizacji zabudowy; zasady lokalizacji obiektów, które mają charakter dominant krajobrazowych; nieprzekraczalne parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu; maksymalną wysokość zabudowy; sposób usytuowania budynków w stosunku do dróg; dopuszczalne materiały i kolorystykę budynków; rozwiązania detali architektonicznych elewacji oraz zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, reklam, tablic i ogrodzeń.
  • Minister transportu będzie mógł wydać rozporządzenie jasno precyzującego czy – a jeśli tak, to jakie – reklamy mogą być umieszczane przy drogach.
  • Osoby zlecające rozlepianie nielegalnych reklam będą podlegały karze.
  • Projekt ustawy wprowadza też obostrzenia dotyczące stawiania tzw. dominant krajobrazowych, czyli „obiektów o wiodącym oddziaływaniu wizualnym w krajobrazie”.

 

Projekt można przeczytać tutaj.

Comments are closed.