Who is who

Who is who w społeczeństwie, instytucjach publicznych i podmiotach komercyjnych i jaki ma wpływ na estetykę krajobrazu.

[su_accordion]
[su_spoiler title=”Obywatele” style=”fancy”]

Pojedyncze osoby

Grupy

Obywatelskie

 • Stowarzyszenia
 • Fundacje

Lokatorskie

 • Stowarzyszenia
 • Fundacje

[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Branża reklamy zewnętrznej” style=”fancy”]

Agencje reklamowe

Organizacje branżowe

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Urzędy” style=”fancy”]

Poziom lokalny

 • Wydziały Architektury / Budownictwa / Planowania Przestrzennego
 • Miejscy Konserwatorzy Zabytków
 • Plastycy Miejscy / Wydziały estetyki
 • Zarządcy infrastruktury
  • Drogi
  • Zieleń
  • Komunikacja miejska
  • Kolej
  • Nieruchomości (budynki, grunty itd.)

Poziom ponadlokalny

 • Sądy Rejonowe
 • Starostwa
  • Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego
  • Wydziały Architektury / Budownictwa / Planowania Przestrzennego

Poziom regionalny

 • Urzędy Wojewódzkie
  • Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków
  • Wojewódzkie Inspektoraty Nadzoru Budowlanego
 • Wojewódzkie Sądy Administracyjne
 • Sądy Okręgowe

Poziom centralny

[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Ministerstwa” style=”fancy”]

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

 • Departament Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

[/su_spoiler]

[/su_accordion]

Comments are closed.