Znów apelujemy: Wysoka Izbo – posprzątaj reklamy! Druga odsłona naszej akcji

Znów apelujemy: Wysoka Izbo – posprzątaj reklamy! Druga odsłona naszej akcji

9 czerwca 2014
/ / /
Comments Closed

Plastycy miejscy, inspektorzy nadzoru budowlanego, architekci i przedstawiciele organizacji pozarządowych apelują „Wysoka Izbo – posprzątaj reklamy!”. Dołącz do ich apelu, prześlij list do członków podkomisji zajmujących się projektem ustawy krajobrazowej.

9 czerwca przedstawiciele stowarzyszenia Miasto Moje A w Nim złożyli w Sejmie petycję do marszałek Ewy Kopacz o przyspieszenie prac nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (ustawy krajobrazowej). Pod listem podpisali się już m.in. plastycy miejscy z Tarnowa, Gdańska, Sopotu i Bydgoszczy, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego z Poznania oraz stowarzyszenia i fundacje: Napraw Sobie Miasto (Katowice), Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia czy Forum Rozwoju Warszawy. List trafi również członków podkomisji pracujących nad dokumentem oraz do przewodniczących klubów parlamentarnych.

 

O co apelujemy?

W ostatecznej wersji ustawa powinna:

• pozwolić gminom na kształtowanie zasad polityki reklamowej na ich obszarze w drodze oddzielnych uchwał;

• wprowadzić nowe, skuteczne narzędzia egzekucji prawa w zakresie lokalizacji reklam (zmiany w Kodeksie wykroczeń, ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; rozszerzenie uprawnień Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, straży gminnych);

• wprowadzić całkowity zakaz lub jeszcze wyraźniejsze ograniczenie możliwości umieszczania reklam wzdłuż dróg;

• wprowadzić opłaty od reklam oraz kary za niedostosowanie reklam do warunków określonych przez gminę.

 

Co możesz zrobić?

Dziś ruszyła strona internetowa poświęcona akcji „Wysoka Izbo – posprzątaj reklamy!” – www.wysokaizbo.pl. Znajdują się tu wszystkie informacje dotyczące projektu ustawy i postępu prac w Sejmie. Jest także list do posłów i posłanek zasiadających w podkomisji, apel o to, by uczynili z Polski ładniejszy kraj. Zachęcamy do wysyłania go – mamy nadzieję, że liczba maili przekona ich, jak bardzo ta ustawa jest potrzebna.

 

Akcję „Wysoka Izbo – posprzątaj reklamy!” stowarzyszenie Miasto Moje A w Nim prowadzi wraz z Forum Rozwoju Lublina i stowarzyszeniem Ulepsz Poznań.

Comments are closed.