Co już zrobiliśmy?

Działalność stowarzyszenia w latach 2007-2012 dokumentuje strona: http://polskioutdoor.blogspot.com/

Początki „Miasto Moje A w Nim” sięgają czasów, gdy świadomość problemów, jakie niesie za sobą niekontrolowana ekspansja reklamy zewnętrznej nie wiązała się jeszcze z szeroką publiczną debatą na ten temat. Ogromnym sukcesem założycieli stowarzyszenia – Elżbiety Dymnej i Marcina Rutkiewicza – stała się popularyzacja zagadnienia, zbudowanie podwalin pod obecne działania lokalnych władz oraz wypracowanie konkretnych postulatów prawnych, które mają odzwierciedlenie w prezydenckim projekcie ustawy o ochronie krajobrazu (czerwiec 2013).


376907_10150417295218678_1689262699_nWRZESIEŃ 2008
W warszawskim Centrum Sztuki Współczesnej gości projekt „Polisz Outdoor”. Otoczenie zamku przejmuje w posiadanie instalacja złożona z kolażu reklamowych tablic, banerów i pozdzieranych wcześniej nielegalnych ulotek. Towarzyszy jej pokaz zdjęć wydanych potem w formie albumu i nocna projekcja na budynku CSW, który staje się „miejscem na Twoją reklamę”.

 


MARZEC 2009383188_10150420846848678_448472724_n
Prezentacja postulatów stowarzyszenia na zebraniu sejmowej komisji „Przyjazne Państwo”.

 

 

 


385173_10150416750998678_1865307579_nLISTOPAD 2009
Zakończenie rocznych obrad warszawskiego Okrągłego Stołu Reklamowego, w których stowarzyszenie wzięło udział jako strona społeczna. Był to nieformalny organ konsultacyjny, w którego skład weszło kilkanaście miejskich biur, spółek i służb, odpowiedzialnych za różne aspekty funkcjonowania reklamy, a także przedstawiciele największych outdoorowych firm w Polsce. Efektem spotkań było przygotowanie katalogu zmian legislacyjnych przekazanych do ówczesnego Ministerstwa Infrastruktury.

Więcej o inicjatywie tu: http://partycypacjaobywatelska.pl/przyklad/warszawski-okragly-stol-reklamowy-2/


LISTOPAD 2009391697_10150416744673678_1897551578_n
Wydany zostaje album „Polski Outdoor”, który w powszechniejszej, książkowej formie pokazuje konieczność uważniejszego przyjrzenia się narastającej inwazji reklam. Publikacja otrzymała nagrodę Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu dla najlepszej książki jesieni 2009 roku i nadal służy jako materiał informacyjny rozdawany w instytucjach i siedzibach władzy. Jest także bezpłatnie dostępna w Internecie (więcej o albumie znajdziesz tutaj).


 391336_10150416738118678_2062057372_nCZERWIEC 2010
Stowarzyszenie wspiera i aktywnie uczestniczy w I Kongresie Plastyków Miast Polskich „Polska Rzeczreklamowa”.

 

 

 


CZERWIEC 2011384076_10150420851698678_1711979028_n
Zorganizowanie w Łodzi ogólnopolskiej konferencji „Przestrzeń publiczna jako powierzchnia reklamowa”. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, plastycy miejscy, architekci, konserwatorzy zabytków, aktywiści. Celem spotkania miała być wymiana doświadczeń na gruncie istniejących przepisów prawnych oraz zastanowienie się nad sposobami koordynacji polityki reklamowej gmin w skali całego kraju.

 


 408696_10151205735413678_2123310537_nPAŹDZIERNIK-GRUDZIEŃ 2012
„Miasto Moje A w Nim” aktywnie wspomaga czwartą edycję festiwalu Warszawa w Budowie, odbywającą się pod hasłem „Miasto na sprzedaż”. Udaje się m.in. zorganizować dyskusję, w której wzięli udział ówcześni plastycy miejscy Warszawy, Krakowa i Gdańska.

Więcej o festiwalu tu: http://artmuseum.pl/pl/cykle/warszawa-w-budowie-4-miasto-na-sprzedaz-3

Comments are closed.