Skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej

Zarząd Stowarzyszenia

aleksandra

Aleksandra Stępień-Dąbrowska – prezes stowarzyszenia

Historyczka sztuki, badaczka i popularyzatorka architektury XX
wieku. Przygotowywała wykłady i oprowadzania dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Fundacji Bęc Zmiana, Centrum Interpretacji Zabytku, Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki czy projektu „Tu Było, Tu Stało”. O muzeach i socrealizmie pisała w internetowym portalu Res Publiki Nowej, o ustawie krajobrazowej w „Magazynie Miasta” i „2+3D”. Publikowała też w antologii „Postmodernizm polski” i „Autoportrecie”. Obecnie zajmuje się architekturą Warszawy lat 90., o której przygotowuje przewodnik (rezultat stypendium artystycznego m.st. Warszawy).

 

Prezes Miasto Moje A w Nim od 2012 roku. Najbardziej lubi działalność edukacyjną. To ona najczęściej jeździ po Polsce z wykładami i warsztatami dotyczącymi radzenia sobie z reklamowo-szyldowym chaosem. Najważniejsze działania w ramach stowarzyszenia:

  • spotkania z mieszkańcami i dla radnych oraz scenariusz wystawy plenerowej w ramach współpracy z Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytków i Urzędem Miasta w Lublinie (projekt „HerMan”, 2013-2014)
  • cykl szkoleń o reklamie w krajobrazie dla mieszkańców terenów sąsiadujących z obszarami objętymi ochroną Natura2000 (projekt „Misja Natura” Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, 2013-2014)
  • udział w procesie uchwalania ustawy krajobrazowej (2013-2015) – konsultowanie zapisów ustawy dla Kancelarii Prezydenta RP, monitorowanie prac nad dokumentem w parlamencie
  • udział w procesie tworzenia uchwały krajobrazowej dla m.st. Warszawy – wsparcie eksperckie w przygotowaniu jej szczegółowych założeń (kwestia szyldów), opracowanie “Warszawskiego przewodnika dobrych praktyk dla szyldów i witryn” oraz „Praskiego przewodnika szyldowego” wraz ze stowarzyszeniem Miastodwa (od 2015)
  • współorganizowanie i współprowadzenie (wraz z Ewą Zielińską z Miastodwa) pre-konsultacji uchwały krajobrazowej w Olsztynie (2016)

krzysiek_madejski1

Krzysztof Madejski – członek Zarządu

Na co dzień pracuje w Fundacji ePaństwo zajmującej się promowaniem demokracji, otwartej oraz przejrzystej władzy i zaangażowania obywatelskiego za pomocą nowych technologii. Koordynuje Koduj dla Polski – społeczność deweloperów, grafików i aktywistów używających technologii do zmieniania swojego otoczenia. Współkoordynował projekt ParlData standaryzujący i udostępniający dane parlamentarne w 8 europejskich krajach, kierował także zespołem odpowiedzialnym za ogólnopolski portal Dane Publiczne.
W stowarzyszeniu koordynuje projekt Nie Wstydź Się Zerwać oraz odpowiada za zaplecze informatyczne.


Aleksandra Leśnicka – członkini Zarządu

Absolwentka stosunków międzynarodowych, zawodowo zajmuje się zarządzaniem zasobami ludzkimi.
W stowarzyszeniu zajmuje się m.in. organizacją konkursu „Miastoszpeciciel”.

 

 

 

 

 

 xawery_stanczykXawery Stańczyk – członek Zarządu

dr Xawery Stańczyk – antropolog i socjolog kultury, pracuje w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Członek Pracowni Studiów Miejskich działającej przy Instytucie Kultury Polskiej UW. Absolwent kulturoznawstwa w Instytucie Kultury Polskiej UW i socjologii w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW. Naukowo interesuje się historią kultury popularnej w Europie Wschodniej. Autor monografii Macie swoją kulturę. Kultura alternatywna w Polsce 1978-1996 (NCK, Warszawa 2018), a także wielu artykułów naukowych i popularnonaukowych publikowanych na łamach m.in. „Kultury Współczesnej”, „Kultury Popularnej”, „Studia Litteraria et Historica”, „Stanu Rzeczy”, „Culture.pl”, „Dwutygodnika”, „Didaskaliów”, „Wakatu” oraz w tomach zbiorowych. W latach 2010-2012 członek redakcji „Res Publiki Nowej”, stale współpracował także z „Lampą”, „Arteonem”, „Stolicą” i „Przekrojem”. Współredagował tomy zbiorowe Miasto na żądanie. Aktywizm, polityki miejskie, doświadczenia (WUW, Warszawa 2014) oraz Od awangardy do undergroundu. Lata 70. i 80. XX wieku w Polsce i Czechosłowacji: historie, teorie, praktyki (WUJ, Kraków 2018). Opublikował dwa tomy wierszy: Skarb piratów (Lampa i Iskra Boża, Warszawa 2013), za który otrzymał nominację do Nagrody Literackiej Nike, oraz Handluj z tym (Lampa i Iskra Boża, Warszawa 2015). Laureat stypendium artystycznego m. st. Warszawy, zdobywca grantu „Preludium” Narodowego Centrum Nauki, zwycięzca konkursu Narodowego Centrum Kultury na najlepszą rozprawę doktorską z dziedziny nauk o kulturze. W stowarzyszeniu Miasto Moje A w Nim koordynował projekt Sprzątamy Reklamy, organizował i prowadził dyskusje i warsztaty, jak również opracowywał materiały edukacyjne.Radek Kołakowski – członek Zarządu

Zajmuje się fotografią i grafiką, dużą część dnia spędza na rowerze, fascynują go miasta. Projektuje materiały promujące działania stowarzyszenia (np. „Nie wstydź się zerwać”), dostarcza dokumentację fotograficzną. Współautor wystawy plenerowej dla Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków i Urzędu Miasta w Lublinie w ramach projektu „HerMan”.

 

 

 

 

 

 


Nad pracami Zarządu czuwa Komisja Rewizyjna


Artur Zadroziński

Geograf, kartograf, geoinformatyk. Miłośnik architektury modernistycznej i zabytków. Podróżnik. Niepraktykujący pilot wycieczek, przewodnik po Warszawie i nauczyciel geografii. W stowarzyszeniu zajmuje się m.in. kwestiami technologicznymi w projekcie „Audyt reklamowy dla Warszawy”.

 

 

 

 


Kamil CzarnieckiKamil Czarniecki

Absolwent Wydziału Zarządzania na UW, przedsiębiorca. Stara się udowadniać, że biznesowi nie służy reklamowa „wolna amerykanka”.

 

 

 

 

 

 Jarosław Kubak

Na co dzień pracuje na jednym z wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego. Z wykształcenia jest informatykiem, a także fotografem. Interesuje się współczesną architekturą oraz jej wpływem na nasze życie codzienne. Od lat bliskie jego sercu są działania na rzecz poprawy jakości otaczającej nas przestrzeni.

Comments are closed.