Nie wstydź się zerwać!

Nie wstydź się zerwać!

22 stycznia 2013
/ / /
Comments Closed

nie_wstydz_sie3 nie_wstydz_sie2_0 nie_wstydz_sie1_2

Zdegustowani brzydotą warszawskich ulic zalewanych niezliczoną ilością ulotek, nielegalnych ogłoszeń i reklam postanowiliśmy wziąć sprawy w swoje ręce. Dosłownie! Akcja „Nie wstydź się zerwać!” opiera się na bardzo prostym pomyśle – w wyznaczonym terminie, w niewielkich grupach spacerujemy po mieście usuwając nielegalne ogłoszenia, przestawiając „potykacze” i wyrzucając do śmieci zdarte z przystanków ulotki.

Wiemy, że to tylko kropla w morzu potrzeb. Wiemy też, że na miejscu zerwanych reklam niedługo pojawią się nowe. Ale wierzymy, że z czasem tych zerwanych będzie więcej niż nowych.

Mimo iż artykuł 63a Kodeksu Wykroczeń jednoznacznie zakazuje umieszczania w miejscach publicznych jakichkolwiek komunikatów bez zgody zarządcy miejsca, przykrym standardem stało się wykorzystywanie przystanków, latarni i drzew jako najtańszych nośników reklamowych.

Chcemy zachęcić przechodniów, mieszkańców Warszawy, do prostego gestu sprzeciwu wobec tak rozumianego wandalizmu. Nie powinniśmy przymykać oczu na bezkarność firm wprowadzających szum informacyjny wszędzie tam, gdzie oczekujemy innego przekazu, np. planu miasta czy rozkładu jazdy.

Do udziału w naszej akcji zapraszamy wszystkich. Szczegóły na temat najbliższego terminu znajdziesz tutaj. A jeśli akurat nie możesz, to zerwij kilka ulotek w drodze do domu, sklepu, pracy. Naprawdę warto. Pamiętaj, nie wstydź się zerwać!

vlepka_mala Nasze działania są zgodne z prawem: Kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.
Art. 63a. Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń. (tekst jednolity Dz.U. 2010 nr 46 poz. 275 z późniejszymi zmianami)

Comments are closed.