Wysoka Izbo – nasze postulaty

Wysoka Izbo – nasze postulaty

13 października 2014
/ / /
Comments Closed

W związku z pracami nad ustawą o wzmocnieniu narzędzi ochrony krajobrazu, postulujemy:

  • wprowadzenie zakazu stawiania reklam przy autostradach, drogach krajowych i ekspresowych
  • wprowadzenie górnej granicy stawki opłaty od reklamy dla samorządów gminnych w wysokości 100 złotych od m kw. miesięcznie i dziesięciokrotności
    tej kwoty, gdy reklama jest niezgodna z przyjętą przez gminę uchwałą o warunkach umieszczania reklam; stawka ta powinna być czynnikiem ograniczającym liczbę reklam w przestrzeni publicznej oraz skutecznym narzędziem walki z nielegalną reklamą
  • wprowadzenie zapisów zmierzających do ochrony przed zalewem reklam obszarów cennych krajobrazowo, w tym możliwości wydania lokalnego zakazu umieszczenia
    reklam w terenie niezabudowanym
  • jednoczesne wprowadzenie zmian w innych aktach prawnych (m.in. ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji), tak by nowa ustawa była egzekwowalna

 

Uwagi do projektu przesłane przez Stowarzyszenie Miasto Moje A W Nim prezydentowi Bronisławowi Komorowskiemu podczas konsultacji społecznych można przeczytać tutaj (nr 102)

Comments are closed.